Rangtelwoorden

Er zijn hoofdtelwoorden en rangtelwoorden en andere soortnummers. Hoofdtelwoorden duiden hoeveelheid aan, rangtelwoorden duiden volgorde aan. Wanneer wij over sport spreken is het nuttig de woorden voor rangtelwoorden te weten. Mensen die zich interesseren in paarden draverijen willen weten welk paard het eerste is, welke paard tweede en welk paard derde is. Mensen die het […]