Landen

Het is nuttig de Nederlandse woorden voor de namen van landen te weten. Er zijn veel landen in de wereld. Er zijn grote landen en kleine landen, rijke landen en arme landen. De namen van sommige landen zijn hetzelfde in het Nederlands als in het Engels. Voorbeelden van deze zijn: Botswana, Canada, Ghana en Japan. […]