Rangtelwoorden

Er zijn hoofdtelwoorden en rangtelwoorden en andere soortnummers. Hoofdtelwoorden duiden hoeveelheid aan, rangtelwoorden duiden volgorde aan.

Wanneer wij over sport spreken is het nuttig de woorden voor rangtelwoorden te weten.

Mensen die zich interesseren in paarden draverijen willen weten welk paard het eerste is, welke paard tweede en welk paard derde is. Mensen die het tennis aan Wimbledon kijken willen weten welke tennisspeler gewonnen heeft en welke spelers tweede, derde en vierde waren. Er zijn zelfs meer plaatsen in een voetbalbond.

Rangtelwoorden

Woordenlijst

het rangtelwoord
de rangtelwoorden

eerst
tweede
derde
vierde
vijfde
zesde
zevende
achtste
negende
tiende
elfde
twaalfde
dertiende
veertiende
vijftiende
zestiende
zeventiende
achttiende
negentiende
twintigste

the ordinal number
the ordinal numbers

first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
eleventh
twelfth
thirteenth
fourteenth
fifteenth
sixteenth
seventeenth
eighteenth
nineteenth
twentieth

 

In case you would like to print this posting we have made it available to download easily. Just click here: Print the page “Rangtelwoorden”.

Published by Tulip

Tulip started learning Dutch recently. She has a long way to go but is having fun trying !

Leave a comment